piątek, 12 września 2014

O psychoterapii

O psychoterapii


Autor: Natalia Kwiatkowska


Z jednej strony obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na psychoterapię w społeczeństwie, z drugiej coraz większe zainteresowanie profesją psychoterapeuty. Poniżej kilka praktycznych uwag na temat.


Z punktu widzenia psychoterapeuty

Dlaczego wybór miejsca kursu psychoterapii jest ważne? Kurs psychoterapii trwa 4 lata. Oznacza, to że decyzja o jego wyborze zwiąże nas z danym miejscem i ludźmi na cały ten okres. Jest to zatem decyzja ważna, tym bardziej że w tym też gronie poznamy ludzi, z którymi w przyszłości będziemy współpracować. Wymienić można też kilka dodatkowych kryteriów, które warto sprawdzić przed wyborem szkoły. Tak więc warto ustalić czy w szkole realizowany jest jednolity model teoretyczny czy też stawia się na eklektyzm. Druga formuła pasować będzie w większym stopniu umysłom elastycznym, a jeśli chcemy zdecydować się na konkretną szkołę teoretyczną, to najlepiej taką, która w największym stopniu odzwierciedla nas samych.

Z punktu widzenia potrzebującego pomocy

Niestety rynek pomocy psychoterapeutycznej nie jest wolny od hochsztaplerów czy też ludzi, którzy oferują pomoc, a nie posiadają do tego stosownych kompetencji. Jak się więc ustrzec przed trafieniem na kogoś, kto nie posiada stosownych uprawnień i kompetencji w materii tak delikatnej jak ludzka psychika? Istnieją różne opinie na ten temat, które często rodzą kontrowersje w środowisku. Linia sporu przebiega wzdłuż osi: szkolenie czy do tego certyfikat? To, że do wykonywanego odpowiedzialnie zawodu psychoterapeuty potrzebne jest ukończenie 4-letniego kursu psychoterapeutycznego jest poza dyskusją. Problem pojawia się wraz z pytaniem: czy konieczne jest posiadanie certyfikatu, którego zdobycie dość drogo kosztuje? Uzyskanie certyfikatu od Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub od Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest rekomendowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oba Towarzystwa rekomendują konkretne kursy, które umożliwiają następnie certyfikowanie zdobytych umiejętności. Jest to ścieżka wskazana, ale nie jedyna. Bowiem osoba, która ukończyła 4-letni kurs psychoterapii o dobrej renomie, może także być wyśmienitym psychoterapeutą i to bez posiadania certyfikacji. Ostatecznie leczy nas człowiek, a nie papier. Zdecydowanie jednak warto unikać osób, które oferują pomoc, a nie ukończyły 4-letniego kursy psychoterapii.


szkolenia w psychoterapii

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.